Nordisk matematisk tidskrift

Nordisk matematisk tidsskrift var inntil 2012 eid av matematikkforeningene i hele Norden, og Norsk matematisk forening sto for driften på vegne av eierne.

Informasjon om de seneste årgangene