Normat årgang 53 (2005)

ArtikkelHefteSide
Fra redaktøren 11
Harald Hanche-Olsen:
Om kurvers areal
12
Bengt Ulin:
Pappus – en proportionernas jonglör
113
Dag Normann:
Om mulige og tilsynelatende umulige programmeringsoppgaver
121
Audun Holme:
Lejeune Dirchlet
128
Marius Overholt:
Å telle opp i tallteorien
131
Oddvar Iden:
Konstruksjon av den regulære 17-kanten
134
Oppgaver 139
Bøker 143
Summary in English 148
Erik Alfsen:
Karl Egil Aubert 1924–1990
249
Uffe Thomas Jankvist og Neslihan Sağlanmak:
Kombinatoriske løsningsformler til algebraiske ligninger
– fra Cardano til Cauchy – Del 1
254
Ståle Gundersen:
Følger det fra Gödels ufullstendighetsteoremer at vi ikke er maskiner?
272
Johan Häggström:
Begreppet funktion i historisk belysning
282
Bøker 293
Summary in English 296
Uffe Thomas Jankvist og Neslihan Sağlanmak:
Kombinatoriske løsningsformler til algebraiske ligninger
– fra Cardano til Cauchy – Del 2
397
Hans Georg Killingbergtrø:
Generalisering fra Pascals 6-kantsetning til 4n+2-kanter
3112
Lars Kristiansen:
Det tellbare og det overtellbare
3118
Leif Andersen og Vagn Lundsgaard Hansen:
Matematik i en Nautilusskal
3130
Oppgaver 3139
Summary in English 3144
Helge Holden:
Peter D. Lax
Abelprisvinner 2005
4145
Ülo Lumiste och Helmut Piirimäe:
Sven Dimberg
En befrämjare av Newtons lära vid Tartu universitet på 1690-talet – del 1
4155
Giorgio T. Bagni:
Mathematics education and historical references: Guido Grandi's infinite series
4173
Bøker 4186
Summary in English 4188