Normat årgang 58 (2010)

ArtikkelHefteSide
Loren D. Olson:
Abelprisen 2010 – John Tate
11
John K. Dagsvik:
Elliptiske integraler I: En elementær gjennomgang av Abels addisjonsteorem
16
Lars Gårding och Per-Anders Ivert:
Antalet egenvärden under en stor gräns
135
Uppgifter 143
Summary in English 148
ArtikkelHefteSide
G. Almkvist and A. Meurman:
Jesus Guilleras formler för 1/π2 och superkongruenser
249
Tom Britton:
Smittsamma sjukdomars matematik
263
Ulf Persson:
Oktahedergruppen och dess generaliseringar II
276
O. Gebhardt og M. Overholt:
Et kombinatorisk kuriosum
293
Summary in English 296
ArtikkelHefteSide
Frank Nielsen:
Rømers Tandhjul
397
Frank Bengtson:
Om Christoffer Dybvad, hans Euklid kommentar og undertrykt strid om cirkelkvadratur
3109
Hugues Verdues:
Density of Rational Points on an Algebraic Curve
3123
Ulf Persson:
Martin Gardner 1914–2010
3136
Ulf Persson:
Benoit Mandelbrot 1924–2010
3139
Ulf Persson:
Kochs snöflinga
3141
Summary in English 3144
ArtikkelHefteSide
Ulf Persson:
Oktahedergruppen och dess generaliseringar III – Oktaplexen
4145
Ulf Persson:
Appendix: Heisenberggruppen
4180
Marc Bezem:
Euclid's Lemma Revisited
4184
Uppgifter 4185
Summary in English 4192